Tomter Lille Edet, Remmen

fra kr. 725.000,-

Tomtene ligger i et etablert boligområde vest for byens sentrum, i umiddelbar nærhet til Høgskolesenteret på Remmen. Det er kort og trygg gangvei til barne- og ungdomsskole. Til Halden sentrum er det god offentlig kommunikasjon og det er et godt utbygget gang- og sykkelvei nett i området.

Tomtene er byggeklare og opparbeidet med infrastruktur til tomtegrensen. Vi har tomter for konsentrert småhusbebyggelse, eneboliger og tomannsboliger.

Har du lyst til å bygge her? Kontakt Jan-Erik Herft, tlf: 69 21 45 27

Prisliste pr. 19. mars 2014:

FELT A
Lille Edet 2-6, Solgt
Tomt 1, Lille Edet 9, 543 kvm, kr. 725.000,-
Tomt 2, Lille Edet, Solgt
Tomt 3, Lille Edet, 541 kvm, kr. 725.000,-
Tomt 4, Lille Edet, 425 kvm, kr. 725.000,-
Tomt 5, Lille Edet, 471 kvm, kr. 725.000,-
Tomt 6, Lille Edet, 508 kvm, kr. 725.000,-
Tomt 7, Lille Edet, 522 kvm, kr. 725.000,-
Tomt 8, Lille Edet, 526 kvm, kr. 725.000,-
Tomt 9, Lille Edet, Solgt

FELT B
Tomt 20-24, Lille Edet 10/12/14/16/18, 2190 kvm, kr. 1.750.000,-
Tomt 25, Lille Edet 8, Solgt

FELT C
Tomt 15-19, Lille Edet 20/22/24/26/28, 1830 kvm, kr. 1.750.000,-

FELT D
Tomt 10-14, Lille Edet 30/32/34/36/38, 1735 kvm, kr. 1.750.000,-