Tomter på Grinda, Tistedal

fra kr. 490.000,-

Tomtene ligger i forlengelsen av det etablerte boligområdet Danseberget, på Øberg, syd for Tistedal sentrum. Det er gangvei til skoler, offentlig kommunikasjon og butikker. Flott turterreng med adkomst til Ertemarka ligger rett utenfor døren.

Tomtene er byggeklare med infrastruktur til tomtegrensen. Det er i planen avsatt tomter til frittliggende bolighus og sammenhengende bebyggelse/flermannsboliger.

Har du lyst til å bygge her? Kontakt Jan-Erik Herft, tlf: 69 21 45 27

Prisliste pr. 19. mars 2014:

Løkkebergveien 34, 713 kvm, kr. 490.000,-
Løkkebergveien 38, 729 kvm, kr. 490.000,-

Grinda 1, 713 kvm, kr. 490.000,-
Grinda 3, 613 kvm, kr. 490.000,-
Grinda 4, 687 kvm, kr. 490.000,-
Grinda 5, solgt
Grinda 6, solgt
Grinda 8, 671 kvm, kr. 490.000,-
Grinda 10, (10/12/14 – sammenhengende 2233 kvm), kr. 490.000,-
Grinda 11, 770 kvm, kr. 490.000,-
Grinda 12, (10/12/14 – sammenhengende 2233 kvm), kr. 490.000,-
Grinda 13, 775 kvm, kr. 490.000,-
Grinda 14, (10/12/14 – sammenhengende 2233 kvm), kr. 490.000,-
Grinda 15, 638 kvm, kr. 490.000,-
Grinda 17, 808 kvm, kr. 490.000,-
Grinda 19, solgt