100 ledige tomter i Halden

Det finnes nå rundt 100 boligtomter klare for bygging i Halden.